Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

HUCAFOOD

Địa chỉ: Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 258.355.1936 – (+84) 258.355.0809

Email: hucafood@gmail.com

Skype: hucafood

Wechat HucaFood QR Code