Hucafood vào siêu thị thứ 4 trong hệ thống LOTTE Mart

December 20th, 2016 Posted by Tin nội bộ, Tin tức Hucafood 0 thoughts on “Hucafood vào siêu thị thứ 4 trong hệ thống LOTTE Mart”

Hucafood đã chính thức hoạt động kinh doanh tại LOTTE Mart Vũng Tàu – siêu thị thứ 4 trong hệ thống LOTTE 

Môt số hình ảnh tại  LOTTE Mart Vũng Tàu

 

 

Tags: , ,

Wechat HucaFood QR Code