PRODUCTION&TRADING CO。LTD

HUCAFOOD

住所:グループ9ホア・ベック、ヴィンホア、ニャチャン、カンホア、ベトナム

電話番号:+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

メール:hucafood@gmail.com

Skype:hucafood

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

  Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

  Tel: +84583551936

  Hotline:

  +84935551919 Ms.Dung

  +84911503663 Mr.Hải

  Email: hucafood@gmail.com

  Liên hệ với chúng tôi:

   Copyright© Huca Food Co., Ltd. All Reserved.