PRODUCTION&TRADING CO。LTD

HUCAFOOD

住所:グループ9ホア・ベック、ヴィンホア、ニャチャン、カンホア、ベトナム

電話番号:0911.503.663-0889.777.768

メール:hucafood@gmail.com

Skype:hucafood

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

  Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

  Điện thoại: 0258.355.1936 - 0258.355.0809

  Hotline: 0935551919 Ms.Dung

  Email: hucafood@gmail.com

  Liên hệ với chúng tôi:

   Copyright© Huca Food Co., Ltd. All Reserved.