Posts tagged "hucafood tuyen dung"

緊急の募集:オンラインマーケティングスタッフ

November 2nd, 2019 Posted by 募集 0 thoughts on “緊急の募集:オンラインマーケティングスタッフ”

-ポジション:オンラインマーケティング
-数量:01
-役職:スタッフ

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay