Posts tagged "thông tin nha trang"

緊急:税務会計

November 2nd, 2019 Posted by 募集 0 thoughts on “緊急:税務会計”

HUCAFOOD Manufacturing&Trading Co.、Ltdの緊急のニーズ: 役職:税理士 数量:01男性/女性 職務内容: 請求書、会計記録の収集、処理、整理、保管 月ごとの税の申告と報告,…

OEM/ODM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Địa chỉ: 173A/3 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Việt Nam

MST: 4201175906

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: admin@hucafood.com

Chat Ngay
Chat ngay