Posts tagged "ca phe hoa tan c7"

인스턴트 커피의 생산 과정

November 2nd, 2019 Posted by 지식 0 thoughts on “인스턴트 커피의 생산 과정”

인스턴트 커피 가공은 필터 커피를 사용했던 사람들에게 훨씬 친숙한 과정입니다. 이 기사는 인스턴트 커피의 사용이 가공 기술의 진보 일뿐만 아니라 다른 많은 것들, 특히 식품 안전과…

OEM/ODM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Địa chỉ: 173A/3 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Việt Nam

MST: 4201175906

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: admin@hucafood.com

Chat Ngay
Chat ngay