Posts tagged "hucafood tuyen dung"

긴급 모집 : 온라인 마케팅 직원

November 2nd, 2019 Posted by 신병 모집 0 thoughts on “긴급 모집 : 온라인 마케팅 직원”

-직위 : 온라인 마케팅
-수량 : 01
-직위 : 직원

OEM/ODM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Địa chỉ: 173A/3 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Việt Nam

MST: 4201175906

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: admin@hucafood.com

Chat Ngay
Chat ngay