Posts tagged "nông sản khô"

농업 건조 기술

November 2nd, 2019 Posted by 지식 0 thoughts on “농업 건조 기술”

동결 건조 식품의 역사는 페루의 잉카가 1100 년 남미 안데 산맥의 높은 지위 (4500m)를 이용하여 시작되었습니다. 그들은 차가운 공기와 저압 으로이 높은 위치를 사용합니다…

OEM/ODM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

MST: 4201175906

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: admin@hucafood.com

Chat Ngay
Chat ngay