Posts tagged "online marketing"

긴급 모집 : 온라인 마케팅 직원

November 2nd, 2019 Posted by 신병 모집 0 thoughts on “긴급 모집 : 온라인 마케팅 직원”

-직위 : 온라인 마케팅
-수량 : 01
-직위 : 직원

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay