Hạt điều rang muối Golden Cashew

New products : Cashew nut

January 6th, 2017 Posted by Internal News, News 0 thoughts on “New products : Cashew nut”

New products : Cashew nut

Call  :  0941.58.20.20 


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Tổ 9 Hòa Bắc – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa

Tel/Fax : 058.355.1936  – hotline : 093.555.1919

www.hucafood.com   –   www.sieuthicacao.com  –  www.sieuthicafe.com   –  www.mayrangcaphe.com

Tags: , , , ,