ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ ЛТД

HUCAFOOD

Адрес: группа 9 Hoa Bac, Vinh Hoa, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam

Телефон: 0911.503.663 – 0889.777.768

по электронной почте: hucafood@gmail.com

Skype: hucafood

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

  Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

  Điện thoại: 0258.355.1936 - 0258.355.0809

  Hotline: 0935551919 Ms.Dung

  Email: hucafood@gmail.com

  Liên hệ với chúng tôi:

   Copyright© Huca Food Co., Ltd. All Reserved.