Posts tagged "hợp đồng"

Hucafood tuyển dụng nhân sự tháng 7/2019

Nhân viên tư vấn pháp lý

June 30th, 2017 Posted by Tuyển dụng 0 thoughts on “Nhân viên tư vấn pháp lý”

Tốt nghiệp cử nhân Luật (Ưu tiên ĐH luật thành phố Hồ Chí Minh)
Am hiểu luật doanh nghiệp, đầu tư
Nặng động, nhiệt tình
Ưu tiên hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Wechat HucaFood QR Code