Posts tagged "xoài sấy"

Xuất khẩu trái cây sấy khô: Yếu ở nguyên liệu

August 1st, 2017 Posted by Tin tức trong nước & thế giới 0 thoughts on “Xuất khẩu trái cây sấy khô: Yếu ở nguyên liệu”

Chế biến chuối XK tại Cty TNHH M.T (Mỹ Tho-Tiền Giang). KTNT – Nếu quy hoạch tốt vùng nguyên liệu mít và chuối phục vụ ngành công nghiệp chế biến trái cây khô xuất khẩu (XK) thì nhiều gia đình ở Nam Bộ có thể giàu lên nhờ hai loại cây trồng truyền thống này. ….

Wechat HucaFood QR Code