Posts tagged "ca phe cut chon"

黄鼠狼咖啡100%雪貂咖啡

November 1st, 2019 Posted by 新产品 0 thoughts on “黄鼠狼咖啡100%雪貂咖啡”

鼬鼠咖啡100%鼬鼠咖啡,享受咖啡的顶峰。 鉴赏家的“正宗-高级和一流”杰作。..

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay