Posts tagged "thông tin nha trang"

紧急:税务会计

November 1st, 2019 Posted by 招聘信息 0 thoughts on “紧急:税务会计”

HUCAFOOD制造贸易有限公司急需: 职位:税务会计师 数量:01男/女 职位描述: 收集,处理,组织,存储发票,会计记录 按月纳税申报和报告。 季度报告 敲定公司所得税…

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay