Posts tagged "tuyển dụng online"

긴급 : 세무 회계

November 2nd, 2019 Posted by 신병 모집 0 thoughts on “긴급 : 세무 회계”

HUCAFOOD Manufacturing & Trading Co., Ltd는 시급히 필요합니다 : 직위 : 세무사 수량 : 01 남 /여 직업 설명 : 송장, 회계 기록 수집, 처리, 구성, 저장 월별 세금 신고 및보고. 분기 별 보고서 법인세…

OEM/ODM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

MST: 4201175906

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: admin@hucafood.com

Chat Ngay
Chat ngay