Posts tagged "cà phê"

关于咖啡的基本术语

November 1st, 2019 Posted by 知识 0 thoughts on “关于咖啡的基本术语”

并非所有磨咖啡的人都知道这种饮料的条款。 请加入您可能不了解的咖啡术语的“词汇表”。 酸度,酸性,酸度 酸度,风味,香气和外观是咖啡测试专家使用的概念。酸度是优质咖啡中的一种中等酸度…

OEM/ODM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCAFOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

MST: 4201175906

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: admin@hucafood.com

Chat Ngay
Chat ngay