Posts tagged "cacao nguyen chat"

Cacao Hucafood:健康与青年产品

November 1st, 2019 Posted by 新产品 0 thoughts on “Cacao Hucafood:健康与青年产品”

像咖啡和茶,可可每天早晨的饮料之一是数以百万计的世界各地的爱心人士。 此选择不是随机的。 因为可可饮料不仅美味,。…

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay