Posts tagged "tuyển dụng"

招聘:市场开发人员

November 1st, 2019 Posted by 招聘信息 0 thoughts on “招聘:市场开发人员”

Hucafood是一家专门生产和分销咖啡,可可,营养谷物…的公司。为了满足扩展市场的需求,我们公司需要招聘市场开发人员:

一般资讯
-地点:市场开发人员
-数量:10
-职位:员工

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay