HUCA FOOD PRODUCTION & TRADING CO., Ltd

Add : Group 9 Hoa Bac – Vinh Hoa – Nha Trang – Khanh Hoa – Vietnam

Tel: (+84)58.355.1936 – Hotline: (+84)889.7777.68

Email: hucafood@gmail.com

BRAND FAMILY

TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-43
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-45
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-46
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-44
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-38
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-40
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-41
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-42
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-39
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-37
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-47
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-48
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-49
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-50
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-51
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-37
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-53
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-54
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-56
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-52

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay