CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ : Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84)58.355.1936 – Hotline: (+84)889.7777.68

Email: hucafood@gmail.com

ĐỐI TÁC THƯƠNG HIỆU

TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-43
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-45
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-46
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-44
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-38
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-40
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-41
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-42
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-39
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-37
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-47
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-48
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-49
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-50
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-51
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-37
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-53
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-54
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-56
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-52

HUCA FOOD Production & Trading Co., Ltd

Add: Group 9, Hoa Bac, Vinh Hoa, Nha Trang, Khanh Hoa

Tel: (+84) 58.355.1936 - (+84)58.355.0809

Email: hucafood@gmail.com

Contact us:

    Copyright© Huca Food Co., Ltd. All Reserved.