CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ : Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84)58.355.1936 – Hotline: (+84)889.7777.68

Email: hucafood@gmail.com

ĐỐI TÁC THƯƠNG HIỆU

TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-43
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-45
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-46
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-44
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-38
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-40
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-41
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-42
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-39
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-37
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-47
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-48
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-49
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-50
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-51
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-37
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-53
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-54
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-56
TONG HOP LOGO 2020 (OFFICIAL)-52

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.355.1936 - 0258.355.0809

Hotline: 0935551919 Ms.Dung

Email: hucafood@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi:

    Copyright© Huca Food Co., Ltd. All Reserved.