Posts tagged "sấy khô nông sản"

농업 건조 기술

November 2nd, 2019 Posted by 지식 0 thoughts on “농업 건조 기술”

동결 건조 식품의 역사는 페루의 잉카가 1100 년 남미 안데 산맥의 높은 지위 (4500m)를 이용하여 시작되었습니다. 그들은 차가운 공기와 저압 으로이 높은 위치를 사용합니다…

Global OEM Coffee Service

Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba
Huca Food OEM Coffee Service On Alibaba

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HUCA FOOD

Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tel: +84583551936

Hotline:

+84935551919 Ms.Dung

+84911503663 Mr.Hải

Email: hucafood@gmail.com

Chat Ngay
Chat ngay