CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

HUCAFOOD

Địa chỉ: Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0911.503.663 – 0889.777.768

Email: hucafood@gmail.com

Skype: hucafood

HUCA FOOD Production & Trading Co., Ltd

Add: Group 9, Hoa Bac, Vinh Hoa, Nha Trang, Khanh Hoa

Tel: (+84) 58.355.1936 - (+84)58.355.0809

Email: hucafood@gmail.com

Contact us:

Copyright© Huca Food Co., Ltd. All Reserved.